Aanbod

De gevoelensboom, begeleiding voor kinderen en ouders

Spelcounseling kinderen

Spel is de natuurlijke uiting van de innerlijke taal van kinderen. Kinderen kunnen hun bezorgdheden en bijhorende gevoelens soms moeilijk of niet onder woorden brengen. 

 

Via spel kan het kind zijn emotiebeleving laten zien op een voor hen vertrouwde en veilige manier. 

 

Als spelcounselor tracht ik de speeltaal van jouw kind te begrijpen. Doordat de gevoelensstroom omgezet wordt in begrijpelijke taal, komt het kind dichter bij zijn/haar eigen gevoel en krijgt het nieuwe emotionele en cognitieve inzichten. 

Voorbeelden van hulpvragen zijn: gedragsproblemen, negatief zelfbeeld, prikkkelgevoeligheid, (faal)angst, hechtingsmoeilijkheden, sociale moeilijkheden, moeilijke verwerking scheiding, moeilijk overweg kunnen met verlies,…

Oudersessie/
opvoedingsondersteuning

Het opvoeden van kinderen is voor sommigen vaak een zware opdracht en/of een  heuse zoektocht. Het gebeurt dat de relatie tussen ouder en kind op de helling komt te staan, je bent de communicatie met je kind kwijt. 

 

Het maakt je als ouder onzeker. Je voelt je soms een slechte ouder. 

 

Als counselor loop ik naast je op je zoektocht. Ik ondersteun je en ben een bondgenoot. Met als doel dat jullie de verbinding terug vinden. 

De gevoelensboom, begeleiding voor kinderen en ouders.
De gevoelensboom, begeleiding voor kinderen en ouders.

Individuele begeleiding
jongeren en volwassenen

Er zijn momenten waarop je jezelf kwijt raakt. Het geloof in jezelf is weg, je weet niet meer wie je bent. Hierdoor word je soms onzeker, neerslachtig, verdrietig,... Je durft geen nee te zeggen en neemt er steeds maar taken bij. Je staat telkens ten dienste van anderen. Je energie raakt op. 

 

In de begeleidingsgesprekken zoeken we samen de weg naar jouw innerlijke ik. Mijn focus ligt bij jouw emotiebeleving.

 

Ik probeer je te helpen om opnieuw verbinding te maken met jezelf.

Voorbeelden van hulpvragen zijn: negatief zelfbeeld, laag zelfvertrouwen, controleverlies, stressklachten, angstgevoelens, geen grenzen kunnen stellen, gevoelens van eenzaamheid, innerlijke onzekerheid,...